Дробилни ножове


Дробилни ножове

Производство по поръчка на всички видове ножове по чертеж или доставена мостра.

Дробилни ножове
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Материал: специална стомана създадена за изработване на секачни и дробилни ножове, инструментални стомани DS
Употреба: финални операции при двустепенно или едностепенно производство на дървесни частици за ПДЧ
Машина: пръстеновидни и барабанни дробилни машини Pallman, Maier, Klockner, Pessa както и при едностепенно производство с машини Hombak
Характеристика:
 • дробилните ножове са с твърдост 55 ÷ 57HRc, по желание може да се израбо- тят и с друга твърдост;
 • термообработката се извършва в специална пещ управлявана с CNC управление;
 • ъгъл при върха: 35° - 44° в зависимост от типа на машината;

Още информации


Размери на най-употребяваните дробилни ножове

HombakKlöcknerMaierPallmannPessa
306,9x57x4403x90x4334x100x5299x100x5599x100x5
363,1x57x4489x90x4464x100x5449x100x5 
365,6x75x4501x90x4464x90x5524x100x5 
370,2x57x4  449x90x5 
525,5x62x4  449x85x3 
533,4x75x4  299x75x5 
539,3x57x4  449x90x3 
547,3x74x4    


Дробилни ножове за OSB

Производство по поръчка на всички видове ножове по чертеж или доставена мостра.

Дробилни ножове - Дробилни ножове за OSB
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Материал: специални стомани създадени за изработване на секачни и дробилни ножове
Употреба: при първа и втора степен на раздробяване на дървесината при производство на OSB плоскости
Машина: дробилни машини Pallman, Maier, Klockner и САЕ
Характеристика:
 • дробилните ножове OSB са с твърдост 55÷58HRc, по желание може да се изработят и с друга твърдост;
 • термообработката се извършва в специална пещ управлявана с CNC управление;

Още информации


Размери на най-употребяваните ножове за OSB плоскости

CAEPallmann
469,9x69,85x5603x83x5
726,85x82,5x6,35680x83x5
 728x83x5
 803x83x5


Детайли за пръстеновидни добилни машини

Дробилни ножове - Детайли за пръстеновидни добилни машини
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Произвеждаме:
 • ножове;
 • закрепващи планки;
 • притискащи планки;
 • ножови сегменти;
 • почистващи пети;
 • водещи планки;
 • почистващи планки;
 • закрепващи блокове;
 • предпазни планки;
Материал: специални стомани създадени за изработването на секачни и дробилни ножове, инструментални стомани DS, държачите са от конструктивна стомана
Употреба: финални операции при двустепенно или едностепенно производство на дървесни частици за ПДЧ
Машина: пръстеновидни дробилни машини Pallman, Maier, Klockner, Pensa и Hombak

Още информации


Дробилни ножове Дробилни ножове Дробилни ножове


 
 


© 2006-2019 PILANA a.s.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
NQA certifications ISO 9001:2015 Topinfo CMS