Как да дойде при нас

Фирми с марката Pilana ще намерите в Хулин, и в Зборовице

Кога ще тръгнем за Хулин?
За Хулин ще тръгнем винаги с изключение на случаите когато са поместени под следния надпис

Кога ще тръгнем за Зборовице?
В Зборовице отиваме ако:

  • имаме търговско договаряне относно произведения с марката PILANA, като: тела, циркулярни триони, циркулярни ножове
  • трябва да товарите произведения с марката PILANA, като: циркулярни триони от инструментална стомана, банциговите ленти за дърво (гатери), основните банцигови ленти, тела на циркулярните триони и циркулярните ножове
  • трябва да отидем в Сервиза за банциговите ленти за дърво (гатери), циркулярните триони от инструментална стомана и основни банцигови ленти
  • сте доставчик на дружеството PILANA Saw Bodies s.r.o.

mapa Hulín, Zborovice

 
 


© 2006-2021 PILANA a.s.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
NQA certifications ISO 9001:2015 Topinfo CMS