Производство на промишлени ножове, погледи в производството

Произвеждаме ножове за тези марки машини

Pallmann, Maier, Klöcker, Bezner, CAE, Hombak, Pessa, Rauma, Repola, Zeno, Vecoplan, Rudnick & Enners, Bruks, Carthage, Wigger, Cremona, Raute, Rapidex, Rapid, Herbold, Condux, Cumberland, Alpine, Weis, Lindner, Erema, Heinola, и други.


ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ НОЖОВЕ

В момента фирмата PILANA TOOLS е един от най-големите производители на промишлени ножове за дърво и пластмаси в Европа. В производството на ножове работят повече от 150 работници. Произвеждаме месечно около 20 000 дробилни ножове, 3000 ножове рифеловани и 25 000 m ножове за рендосване.
Нашето дружество предлага много видове и размери на тази ножове. Ножовете са произвеждани от най-качествен материал, който е ней-подходящия за тези произведения. Реализацията им изпълнява европейските стандарти ISO и DIN. В производството употребяваме най-вече следния материал: 19824, 19830, 19573, 19569 a 13180 (DIN 1.3355, 1.3343, 1.2379, 1.2631, 1.2362, 1.2003) доставени от Германия, Швеция и Австрия.
Благодарение на високото ниво на качество и конкурентните цени на пазара изнасяме по-вече от 94% ножове за 74 страни от целия свят, особено за страните от Европейския съюз и САЩ. Ножовете от PILANA TOOLS позволяват употреба при най-тежки работни условия. Световното оценително дружество Dun&Bradstreet е оценила PILANA TOOLS с най-високата възможна оценка А1, която потвърждава нашата дългогодишна финансова стабилност и добрия платежен морал.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Стабилно качество подсигуряват текущите контроли, богатият опит и постоянното развитие. Всеки работник е отговорен за качеството на своята работа и се очаква от него, че постоянно ще търси начини, как да подобрява качеството на своите произведения и служби. С това, че във всеки служител от дружеството е изградена отговорност за качество, целта на PILANA TOOLS е да постигне най-високото възможно качество, което е постижимо в всеки етап на процеса, който в краен резултат изключва оплаквания от страна на клиента и незадоволеност. Нашата система за качество е документирана в пакет от процедури, които подсигуряват основните изисквания на клиентите.
PILANA TOOLS има а цел да се превърне в най-голям производител на промишлени ножове. За да постигнем това, трябва на нашите клиенти да предоставим най-високо ниво на качество на произведенията и най-високо ниво на качество на службите.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИТЕ

На площ 7000 m2 са поместени 84 обработващи машини.

Шмиргел за площи
ТИП РАЗМЕР НА МАСАТА МОЩНОСТ Брой
CNC профилен шмиргел 400 x 800 mm 40 kW 3 бр.
Хориз. вретено 400 x 1300 mm 25 kW 7 бр.
Вер. вретено 400 x 2000 mm 92 kW 12 бр.
Вер. вретено 400 x 3000 mm 92 kW 4 бр.
Вер. вретено 600 x 2000 mm 108 kW 1 бр.
Вер. вретено 800 x 3000 mm 110 kW 1 бр.
Вер. вретено 300 x 1000 mm 23 kW 10 бр.
Вер. вретено 300 x 1500 mm 23 kW 9 бр.
Вер. вретено 4500 x 250 mm 20 kW 1 бр.
Като цяло   2440 kW 48 бр.
Обработващи центрове и фрези
ТИП РАЗМЕР НА МАСАТА МОЩНОСТ Брой
CNC Вер. 400 x 1250 mm 12 kW 4 бр.
CNC Вер. 400 x 400 mm 15 kW 1 бр.
NC Вер. 400 x 1250 mm 25 kW 2 бр.
Различно универсални     5 бр.
Следващи машини
Текуща пещ за каляване Heimsoth 1250 x 12000 mm с закаляваща преса произведена през 2001 г.
Машина за лазерно рязане Trumph 1500 x 3000 mm
Машина за плазмово рязане 2000 x 4000 mm
Ножовки за метал 4 бр.
Други различни машини 20 бр.

ПОГЛЕД В ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ХАЛЕ

 
 


© 2006-2021 PILANA a.s.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
NQA certifications ISO 9001:2015 Topinfo CMS