Промишлени ножове за други видове работа

Материал: специални стомани създадени за изработване на промишлените ножове
Машина: различни машини

Изработваме ножове за:
 • рециклиране на автомобилни гуми
 • раздробяване на отпадъци
 • обработване на кожи
 • обработване на метали
 • изработване на целулоза и хартия
 • обработване на тютюн
 • производство на цигари
 • обработване на текстил
 • производство на опаковки
 • обработване на месо
 • обработване на гуми
Характеристика:
 • Термообработката се извършва в специални пещи управлявани от компютър;
 • Ножовете се изработват с геометрия и твърдост на режещите ръбове според потребностите на клиента;
 • Изработваме всякакви ножове по чертежи на клиента или по образец;
 • Освен ножове изработваме и други детайли: контра ножове, притискащи планки и други в зависимост от типа на машината;


 
 


© 2006-2021 PILANA a.s.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
NQA certifications ISO 9001:2015 Topinfo CMS