Ръчни пелки дюгерски

 

22 5280   Пасвател прав

Ръчни пелки дюгерски - Пасвател прав 22 5280
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • дърводелски трион за рязане под ъгъл и за напречно рязане
 • ситни незакалени зъби за гладък и прав сряз
 • усилена горна част на платното
 • подходящ за рязане с “Герунг”- кутия

Още информации


LSTksm
2500,652,05100,17 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], S-дебелина на на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  
Ръчни пелки дюгерски



22 5281   Пасвател с извита дръжка

Ръчни пелки дюгерски - Пасвател с извита дръжка 22 5281
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • дърводелски трион с извита дръжка за равнинно рязане с гладък сряз
 • ситни незакалени зъби за гладък и прав сряз
 • висока якост на платното гарантирана от стоманено усилване на горната част

Още информации


LSTksm
2500,652,05100,25 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], S-дебелина на на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  
Ръчни пелки дюгерски



22 5282   Пасвател обръщаем

Ръчни пелки дюгерски - Пасвател обръщаем 22 5282
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • дърводелски трион за рязане в труднодостъпни места
 • обръщаема дръжка даваща възможност за ляво и дясно рязане
 • ситни незакалени зъби за гладък и прав сряз
 • висока якост на платното гарантирана от стоманено усилване на горната част

Още информации


LSTksm
2500,652,05100,29 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], S-дебелина на на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  
Ръчни пелки дюгерски



31 6053   “Герунг”- кутия

Ръчни пелки дюгерски - “Герунг”- кутия 31 6053
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • за точно рязане на дървени детайли под ъгъл 45° и 90° с пасвател

Още информации


LHksm
25097/6550,56 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], H-ширина на банциговата лента [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  
Ръчни пелки дюгерски



22 5285A   Трион с отворена дръжка

Ръчни пелки дюгерски - Трион с отворена дръжка 22 5285A
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • трион с висока производителност за рязане на дървесина и пластмаси
 • отворена пластмасова дръжка с ергономична форма
 • зъби с два режещи ръба за бързо и лесно рязане

Още информации


LSTksm
2500,803,15100,19 
3150,803,15100,23 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], S-дебелина на на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  
Ръчни пелки дюгерски



22 5286.1A   Трион със затворена пластмасова дръжка

Ръчни пелки дюгерски - Трион със затворена пластмасова дръжка 22 5286.1A
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • трион с висока производителност за рязане на дървесина и пластмаса
 • затворена пластмасова дръжка с ергономична форма
 • закалени зъби с три режещи ръба за бързо и лесно рязане
 • възможност за измерване на 45° и 90° с помощта на дръжката

Още информации


LSTksm
3000,903,6100,30
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], S-дебелина на на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg]
Ръчни пелки дюгерски



22 5286.01A   Трион със затворена пластмасова дръжка

Ръчни пелки дюгерски - Трион със затворена пластмасова дръжка 22 5286.01A
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • трион с висока производителност за рязане на дървесина и пластмаса
 • затворена пластмасова дръжка с ергономична форма
 • закалени зъби с три режещи ръба за бързо и лесно рязане
 • възможност за измерване на 45° и 90° с помощта на дръжката

Още информации


LSTksm
4000,903,60100,39 
4500,903,6050,43 
5000,903,6050,49 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], S-дебелина на на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  
Ръчни пелки дюгерски



22 5286.1B   Трион със затворена дървена дръжка

Ръчни пелки дюгерски - Трион със затворена дървена дръжка 22 5286.1B
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • трион с висока производителност за рязане на дървесина и пластмаса
 • традиционно дървена, ергономично оформена дръжка
 • закалени зъби с три режещи ръба за бързо и лесно рязане

Още информации


LSTksm
4000,903,60100,42 
5000,903,6050,52 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], S-дебелина на на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  
Ръчни пелки дюгерски



22 5291.1A   Трион с тясно платно

Ръчни пелки дюгерски - Трион с тясно платно 22 5291.1A
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • трион за изрязване на профилни отвори в дървени или пластмасови детайли
 • отворена пластмасова ергономично оформена дръжка
 • закалени зъби с три режещи ръба за бързо и лесно рязане

Още информации


LSTksm
2501,103,20100,19 
3151,103,20100.26 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], S-дебелина на на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  
Ръчни пелки дюгерски



22 5292   Трион с три сменяеми платна

Ръчни пелки дюгерски - Трион с три сменяеми платна 22 5292
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • универсален трион с три сменяеми платна (пасвател, платно за отрязване и тясно платно за отвори)
 • незакалени зъби за гладък и прав сряз, възможност за презаточване
 • традиционно дървена, ергономично оформена дръжка

Още информации


LSTksm
2500,602,0550,49 
3151,203,6050,49 
3150,803,0050,49 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], S-дебелина на на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  
Ръчни пелки дюгерски



22 5269   Лък резбарски

Ръчни пелки дюгерски - Лък резбарски 22 5269
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • лък с пластмасова дръжка за дребни и точни дейности
 • с монтирано подходящо платно се използва за рязане на дървесина, шперплат, пластмаса и метали
 • дълбочина на лъка 300мм

Още информации


LVksm
120300100,36 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], V-височина на триона [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  
Ръчни пелки дюгерски



22 5276   Пелка дюлгерска с рамка

Ръчни пелки дюгерски - Пелка дюлгерска с рамка 22 5276
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • пелка за рязане на дървени детайли в дърводелската и дюлгерската практика
 • бърза смяна на 4 вида платна
 • лесно завъртане на платното за избран ъгъл за рязане
 • широк спектър за използване

Още информации


LVksm
800375101,01 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], V-височина на триона [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  
Ръчни пелки дюгерски



22 5270   Платна за дюлгерски пелки

Ръчни пелки дюгерски - Платна за дюлгерски пелки 22 5270
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • платно с наклонени зъби за надлъжно и напречно рязане

Още информации


LHTksm
800405500,123 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], H-ширина на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  


22 5271   Платна за дюлгерски пелки

Ръчни пелки дюгерски - Платна за дюлгерски пелки 22 5271
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • платно за пасване с наклонени зъби за надлъжно и напречно рязане на малки и средни дървени детайли

Още информации


LHTksm
800403,15500,129 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], H-ширина на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  


22 5272   Платна за дюлгерски пелки

Ръчни пелки дюгерски - Платна за дюлгерски пелки 22 5272
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • платно с прави зъби за напречно рязане на дървени детайли

Още информации


LHTksm
800406,3500,118 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], H-ширина на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  


22 5273   Платна за дюлгерски пелки

Ръчни пелки дюгерски - Платна за дюлгерски пелки 22 5273
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • тясно платно с наклонени зъби за изрязване на профилни отвори в дървени детайли

Още информации


LHTksm
80082,5500,024 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], H-ширина на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  


22 5277   Пелка дюлгерска с разглобяема рамка

Ръчни пелки дюгерски - Пелка дюлгерска с разглобяема рамка 22 5277
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • пелка за рязане на дървени детайли в дърводелската и дюлгерската практика
 • бърза смяна на три вида платна благодарение на закрепващите куки
 • лесно завъртане на платното за избран ъгъл на рязане
 • допълнителни резервни платна в металния напречник
 • широк спектър за използване

Още информации


LVksm
500300100.81 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], V-височина на триона [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  
Ръчни пелки дюгерски



22 5277.1   Платна за дюлгерски пелки с разглобяема рамка

Ръчни пелки дюгерски - Платна за дюлгерски пелки с разглобяема рамка 22 5277.1
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • платно с наклонени зъби за надлъжно и напречно рязане

Още информации


LHTksm
500205500,06 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], H-ширина на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  


22 5277.2   Платна за дюлгерски пелки с разглобяема рамка

Ръчни пелки дюгерски - Платна за дюлгерски пелки с разглобяема рамка 22 5277.2
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • платно за пасване с наклонени зъби за надлъжно и напречно рязане на малки и средни дървени детайли

Още информации


LHTksm
500203,15500,05 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], H-ширина на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  


22 5277.3   Платна за дюлгерски пелки с разглобяема рамка

Ръчни пелки дюгерски - Платна за дюлгерски пелки с разглобяема рамка 22 5277.3
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:
 • тясно платно с наклонени зъби за изрязване на профилни отвори в дървени детайли

Още информации


LHTksm
50082,5500,15 
Легенда: L-дължина на банциговата лента [mm], H-ширина на банциговата лента [mm], T-стъпка на зъбите [mm], ks-брой в опаковка, m-тегло [kg],  

 
 


© 2006-2019 PILANA a.s.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
NQA certifications ISO 9001:2015 Topinfo CMS