Informacje techniczne dotyczące pił tarczowych stalowych

Piły tarczowe do drewna

Piła tarczowa jest rotacyjnym narzędziem skrawającym o kształcie okrągłego brzeszczotu z wieloma krawędziami tnącymi na obwodzie, przeznaczona do maszynowego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych.

Piła tarczowa wyprodukowana jest z wysokostopowej stali narzędziowej obrobionej cieplnie, wyrównana, naprężona, rozwiedziona i naostrzona.

 • materiał: Piła tarczowa wyprodukowana jest ze stali 75Cr1. (DIN 1.2003); (ČSN 19418)

 • obróbka cieplna: Piła tarczowa jest hartowana do twardości 44-48 HRc przy grubości korpusu do 3 mm i do twardości 42-46 HRc przy grubości korpusu powyżej 3 mm.

 • wyrównanie: Przy wyrównywaniu piły tarczowej usuwane są odchyłki płaskości tzn. wypukłości lub wgłębienia tak, aby bicie osiowe piły tarczowej nie przekroczyło:
  • wartości 0,2mm przy pile tarczowej do średnicy 200mm
  • wartości 0,4mm przy pile tarczowej do średnicy 500mm
  • wartości 0,6mm przy pile tarczowej do średnicy 800mm
  • wartości 0,8mm przy pile tarczowej powyżej średnicy 800mm
  Bicie piły tarczowej mierzone jest na średnicy podstawy zębów po zamocowiniu piły na wale, przy czym trzeba dbać o jakość kołnierzy mocujących, które powinny mieć średnicę minimalną 5x√Dpiły.

 • naprężenie: przez wykonanie operacji naprężania, uzyskuje się podwyższaną sztywność korpusu piły tarczowej, co umożliwia zwiekszenie posuwu, poprawia dokładność ciecia oraz jakość powierzchni ciętego materiału. Piły tarczowe są naprężane dla szybkości cięcia 60 m/s przy mniejszych grubościach i 80 m/s przy większych grubościach korpusów pił tarczowych. Właściwe obroty, na które jest piła naprężona, podane są na korpusie piły tarczowej.

 • rozwiedzenie: wielkość rozwiedzenia (na jedną stronę) powinna być równa 1/4 grubości korpusu piły. Rozwieramy ząb w 1/3 jego wysokości, liczonej od wierzchołka zęba. Rozwiedzenie powinno być symetryczne, inaczej piła tarczowa „ucieka” na stronę większego rozwarcia. Rozwiedzenie wykonujemy przed ostrzeniem, po ostrzeniu tylko go sprawdzamy i jeżeli trzeba, poprawiamy. Przy zbyt małym rozwarciu, piła tarczowa się przegrzewa, traci twardość i „ucieka” na boki. Przy zbyt dużym rozwarciuniu powstają straty surowca spowodowane większą szerokością rzazu, wzrasta zużycie energii elektrycznej oraz wzrasta chropowatość powierzchni cięcia.
  Do cięcia miękkiego drewna zastosuj większe rozwiedzenie niż dla drewna twardego.
  Do cięcia wzdłużnego zastosuj większe rozwiedzenie niż do cięcia poprzecznego.
  Dla wilgotnego drewna zastosuj większe rozwiedzenie niż dla drewna suchego.
  Dla drewna zmarzniętego zastosuj mniejsze rozwiedzenie niż dla niezmarzniętego.
  W przypadku złego stanu technicznego maszyny, wybierz większe rozwarcie.

 • ostrzenie: Do ostrzenia pił tarczowych zalecić można tarczę szlifującą z białego lub szarego korundu, o średniej ziarnistości i twardości, o porowatej lub bardzo porowatej strukturze ze spoiwem ceramicznym lub bakelitowym. Tarcze z ceramicznym spoiwem mają oznaczenie:
  • A99 60L 9V (biały)
  • A96 60L 9V (szary)

Najczęstsze przyczyny obniżenia trwałości ostrza:

 • przegrzanie ostrza: objawia się zmianą koloru powierzchni i wierzchołka ostrza, spowodowanego przegrzaniem materiału podczas szlifowania. Przegrzanie może być spowodowane zbyt dużym naciskiem (duży odbiór materiału) tarczy szlifującej na obrabianą powierzchnię, zbyt twardą tarczą szlifierską, zbyt małą ziarnistością tarczy szlifującej, nieodpowiednim zamocowaniem narzędzia lub szlifowaniem bez chłodziwa.

 • Zbyt duża szybkość skrawania:
  Wzór do obliczenia szybkości skrawania:(m/s)
  Obliczenie obrotów: (obrotów / 1 min)
  • v = prędkość obwodowa w m/s wynosi:
   • 60 m/s dla mniejszych grubości korpusu pił
   • 80 m/s dla większych grubości korpusu pił
  • n = obroty piły tarczowej (ob / 1min)
  • D = średnica piły tarczowej (mm)

 • Zbyt mały posuw na ząb:
  Wzór do obliczenia posuwu na ząb:(mm)
  • u = posuw (m / 1min)
  • n = obroty piły tarczowej (ob / 1min)
  • z = ilość zębów

 
 


© 2006-2019 PILANA a.s.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
NQA certifications ISO 9001:2015 Topinfo CMS