Instrukcja prawidłowego użytkowania pił tarczowych


obr. 1


obr. 2


obr. 3


obr. 4

Zalecamy przestrzeganie poniższych reguł w celu uzyskania najlepszych efektów cięcia.

 • Maszyna musi być w dobrym stanie technicznym (wyeliminowane wibracje).
   
 • Kołnierze używane do zaciskania brzeszczotów muszą być tej samej średnicy (około 1/3 średnicy piły).
   
 • Kołnierze muszą być czyste, bez bicia bocznego.
   
 • Sprawdzać wrzeciono maszyny. Musi być absolutnie proste (rys. 1).
   
 • Zęby piły muszą być zawsze ostrzone pod pierwotnym kątem.
   
 • Właściwy sposób pokazano na rys. 2
   
 • W przypadku powiększenia średnicy otworu środkowego o więcej niż 20 mm, brzeszczot traci stabilność i swoje pierwotne parametry (rys. 3).
   
 • Podczas ostrzenia pił z ogranicznikiem posuwu konieczne jest szlifowanie górnych krawędzi ograniczników i utrzymywanie różnicy wysokości między zębem a ogranicznikiem zgodnie z rys. 4.
 
 


© 2006-2020 PILANA a.s.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
NQA certifications ISO 9001:2015 Topinfo CMS