Rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych

Najczęstszą przyczyną problemów eksploatacyjnych przy cięciu piłami taśmowymi jest zły dobór piły taśmowej (jej rozmiaru, podziałki zębów, wielkości rozwarcia zębów) do ciętego materiału. Kolejną przyczyną są złe warunki pracy: zanieczyszczony materiał, niewłaściwe chłodzenie, wydłużanie czasu pracy taśmy tnącej.
W poniższej tabeli pokazano najczęstsze problemy i możliwości ich rozwiązania.

Najczęstsze problemy Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Zerwana / pęknięta piła taśmowa Zła podziałka zęba Dobrać piłę o takiej podziałce, aby w materiale było jednocześnie 3-5 zębów, a max. 30zębów
Nadmierne naprężenie taśmy Obniżyć naciąg między kołami prowadzącymi
Za duży posuw Obniżyć posuw
Zęby mają kontakt z materiałem przed rozpoczęciem procesu cięcia Odsunąć piłę od materiału na odległość min 10 mm
Średnica kół prowadzących jest za mała Użyć cieńszej taśmy tnącej
Boczny nacisk na brzeszczot Wyregulować ręcznie
Tarcie brzeszczotu o koła prowadzące Wyregulować równoległość kół
Podcinanie (falowanie) Za wysoki posuw Obniżyć prędkość posuwu
Niewystarczający naciąg piły taśmowej Wyregulować naciąg
Zaokrąglona górna krawędź zębów Użyć piły taśmowej z twardszymi zębami
Duży luz między kołami prowadzącymi, a piłą taśmową Wyregulować koła prowadzące
Za duży odstęp między rolkami prowadzącymi, a materiałem Wyregulować rolki prowadzące
Chropowata powierzchnia po cięciu Za duży posuw Wyregulować warunki cięcia
Niewłaściwa podziałka zębów Użyć piły z właściwą podziałką zęb
Stępianie brzeszczotu Cięcie tyłem zębów Obrócić piłę
Zbyt wysoka prędkość cięcia Obniżyć prędkość cięcia
Wyłamywanie zębów Duży nacisk na brzeszczot Obniżyć prędkość posuwu
Zły dobór podziałki zęba Użyć właściwej podziałki zęba
Cięcie tyłem zębów Obrócić brzeszczot
Zanieczyszczony materiał cięty Oczyścić materiał z piasku. Odciąć fragmenty gdzie występują zanieczyszczenia metaliczne.
Skręcanie piły taśmowej Piła zakleszcza się w materiale Obniżyć prędkość posuwu
Wolne prowadzenie brzeszczotu Wyregulować prowadzenie

 
 


© 2006-2020 PILANA a.s.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
NQA certifications ISO 9001:2015 Topinfo CMS