Zalecenia w zakresie używania pił taśmowych

Wymiary:
Wymiary taśmy tnącej dostosowuje się do typu maszyny i rodzaju ciętego materiału.
Szerokość taśmy tnącej np. typu 22 5340 - C75 lub 22 5340 – UDD jest określona przez najmniejszy promień wycinany w materiale. W pozostałych przypadkach, szerokość może być maksymalnie o 10 mm większa od szerokości kół obrotowych danej maszyny.
Doporučené hodnoty šířky pilových pásů podle minimálního rádiusu:

Minimalny promień [mm] 25 52 100 150 200 300 400 500 600 700
Szerokość taśmy [mm] 6 10 15 20 25 30 35 40 45 50

W piłach taśmowych typu 22 5340 - WM1, 22 5340- WM2 lub 22 5340-WM3 szerokość jest określona przez producenta maszyny. Grubość brzeszczotu nie może przekraczać wartości S1 ponieważ materiał taśmy byłby w miejscu zgięcia zbyt obciążony i mógłby ulec uszkodzeniu.

Przy wyborze podziałki zębów należy brać pod uwagę wysokość ciętego materiału. Zaleca się aby w przecinanym materiale znajdowało się 3 – 5 zębów tnących jednocześnie.

Warunki eksploatacji:
Maksymalna prędkość cięcia piłą taśmową jest określana przez producenta maszyny. Zwykle zawiera się w granicach 20 – 35 m/s. Obowiązuje generalna zasada: im twardszy materiał tym niższa prędkość cięcia.

Ogólne zasady eksploatacji:

 1. Przed rozpoczęciem cięcia sprawdzić: stan naostrzenia piły taśmowej, czy występują pęknięcia i miejsca przegrzane oraz sposób zamocowania piły w maszynie.
 2. Piła taśmowa musi być prawidłowo naprężona. Zbyt duże naprężenie może spowodować rozerwanie taśmy tnącej.
  Maksymalne zalecane wartości naciągu pił taśmowych:

  Typ: 5340 C75, 5340 UDD

  Wymiary
  H x S x T [mm]
  Naprężenie rozciągające
  σ [MPa]
  Siła naciągu
  [N]
  6 x 0,5 x 4 25 105
  8 x 0,5 x 5 25 142,5
  10 x 0,6 x 6 25 211,5
  12 x 0,6 x 7 30 320
  15 x 0,6 x 7 30 428
  16 x 0,6 x 7 30 464
  20 x 0,6 x 8 30 585
  25 x 0,6 x 8 30 893
  25 x 0,7 x 8 30 1006
  30 x 0,7 x 10 30 1245
  35 x 0,8 x 10 40 1702
  40 x 0,7 x 10 45 2190
  40 x 0,8 x 10 45 2550
  45 x 0,9 x 12 50 3564
  50 x 0,9 x 12 50 4014

  Typ: 5340 WM1, 5340 WM2, 5340 WM3

  Wymiary
  H x S x T [mm]
  Naprężenie rozciągające
  σ [MPa]
  Siła naciągu
  [N]
  32 x 0,9 x 22 40 1840
  32 x 1,0 x 22 40 2040
  32 x 1,1 x 22 40 2240
  35 x 0,9 x 22 40 2050
  35 x 1,0 x 22 40 2280
  35 x 1,1 x 22 40 2510
  40 x 0,9 x 22 45 2700
  40 x 1,1 x 22 40 2930
  50 x 1,1 x 22 50 4760

 3. Koła prowadzące i prowadnice taśmy tnącej muszą być oczyszczone z wiórów i żywicy. Luz pomiędzy prowadnicami, a taśmą nie może być większy niż 0,2 mm. Odległość pomiędzy górną prowadnicą, a ciętym materiałem powinna być jak najmniejsza, aby sztywność brzeszczotu była jak największa.
 4. Cięty materiał należy trzymać oburącz tak, aby ciało nie było w tym samym poziomie co piła taśmowa. Nie należy ciąć materiału z nadmierna siłą.
 5. Cięcie rozpocząć po uzyskaniu właściwej prędkości cięcia. Po zakończeniu cięcia nie skracać okresu hamowania taśmy przez tarcie materiałem o boki taśmy lub docinanie materiału.
 6. Przy cięciu materiałów o dużych wymiarach należy stosować posuw stały, a materiał powinien być zamocowany w uchwytach.
 7. Taśmę tnącą po zalecanym okresie pracy należy wymienić (nawet gdy nie jest tępa). Następnie przeostrzyć i odłożyć do leżakowania. W ten sposób zostaną zachowane mechaniczne właściwości taśmy.
 8. Nie wolno dopuścić do przegrzania taśmy tnącej. Jeśli dojdzie do przegrzania, taśmę należy natychmiast odłożyć, a po schłodzeniu dokonać ponownego rozwarcia i naostrzyć.
 9. Wymienić brzeszczot w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pęknięć.
 10. Po zakończeniu cięcia nie pozostawiać taśmy tnącej w stanie naprężonym, zawsze należy poluzować naciąg.

Serwisowanie:
Rozwierania dokonuje się na 1/2 do 2/3 wysokości zęba (licząc od wierzchołka). Wartość rozwarcia winna wynosić 1/3 do 1/2 grubości brzeszczotu (na stronę). Przy cięciu miękkiego drewna rozwarcie zębów może być nawet większe, jednak nie może dojść do sytuacji, w której pomiędzy ostrzami pozostanie klin nie dociętego drewna. Należy utrzymywać taki sam dystans podczas regulacji zębów na całym brzeszczocie. Należy zwrócić szczególną uwagę na równomierność rozwarcia na całej długości taśmy z tolerancją do 0,1 mm. Nierównomierne rozwarcie będzie powodować schodzenie piły taśmowej w stronę większego rozwarcia.
Ostrzenie zębów piły jest przeprowadzane przy pomocy ściernicy ceramicznej o średniej wielkości ziarna. Ostrzona jest powierzchnia natarcia zęba. W przypadku znacznego stępienia należy również naostrzyć powierzchnię przyłożenia zęba. Proces ostrzenia prowadzić tak, aby na powierzchni nie występowały przebarwienia spowodowane przegrzaniem materiału. Mogą one powodować pęknięcia. Zachować prawidłowy kształt zęba szczególnie promień wrębu. Zmniejszenie tego promienia sprzyja powstawaniu pęknięć.

 
 


© 2006-2020 PILANA a.s.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
NQA certifications ISO 9001:2015 Topinfo CMS