Zasady BHP dotyczące użytkowania pił taśmowych

Zastosowanie:
Piły taśmowe są przeznaczone do przecinania bali drewna, drewnianych i drewnopochodnych materiałów konstrukcyjnych. Piły taśmowe mogą być używane na maszynach z posuwem mechanicznym lub ręcznym przy przestrzeganiu zalecanych zasad bezpieczeństwa.

Rozpakowanie/pakowanie:
Podczas rozpakowania/pakowania i instalacji pił w maszynie, należy postępować z maksymalną ostrożnością! Istnieje niebezpieczeństwo zranienia bardzo ostrymi przedmiotami!

Transport:
Piły przenosić w odpowiednich opakowaniach.
Niebezpieczeństwo zranienia!

Eksploatacja:
Nie przekraczać maksymalnej siły naciągu! Utrzymywać czystość w strefie kół naciągowych i rolek prowadzących.

Kontrola narzędzi:
Sprawdzić krawędzie tnące. Sprawdzić ustawienie maszyny.

Maszyny:
Niezbędne jest zatrzymanie maszyny podczas wymiany narzędzi.

Mocowanie narzędzi:
Zamocować narzędzie w maszynie i zabezpieczyć je zgodnie ze specyfikacją producenta.
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych przez producenta.

Obsługa:
Przestrzegać właściwych zasad bezpieczeństwa.
Właściwe funkcjonowanie i bezpieczeństwo będą zachowane tylko jeśli obsługa jest wykonywana zgodnie z ważną dokumentacją PILANA TOOLS.

Jak używać narzędzi:

  • Stosować właściwe regulacje.
  • Zabroniona jest praca bez przeszkolenia.
  • Używać narzędzi zgodnie z przeznaczeniem.
  • Używać zabezpieczeń oczu, uszu i ust.
  • Nie pozostawiać maszyny bez nadzoru.
  • Utrzymywać piły taśmowe w czystości, bez smarów i żywic. Czyste piły mają dłuższą żywotność.

Ostrzenie/serwisowanie:
Właściwy czas pracy, regularne ostrzenie i czyszczenie pił taśmowych są podstawowymi warunkami utrzymania wysokiej wydajności i jednocześnie zasad bezpiecznej pracy. Do czyszczenia maszyn i narzędzi używać tylko środków, które nie powodują korozji i uszkodzeń mechanicznych.

 
 


© 2006-2020 PILANA a.s.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
NQA certifications ISO 9001:2015 Topinfo CMS