Reguli de securitate privind utilizarea benzilor panglică

Aplicare:
Benzile de ferăstrău sunt utilizate pentru spintecarea, retezarea buştenilor, materialelor lemnoase şi aliajelor metalice uşoare. Benzile de ferăstrău pot fi utilizate cu avans manual sau mecanic cu respectarea normelor de protecţie.

Dezambalare/ambalare:
În momentul ambalării/dezambalării şi pe timpul manipulării (ex: montarea benzii pe utilaj) se va lucra cu prudenţă maxima! Pericol de rănire cu obiecte ascuţite!

Transport:
Transportaţi benzile în ambalaj corespunzator.
Pericol de rănire!

Utilizare:
Nu depăşiţi forţa maximă de tensionare a benzii la montarea pe utilaj! Curăţaţi volantele şi ghidajele utilajului înainte de montarea benzii.

Banda:
Verificaţi ascuţirea. Verificaţi reglajele utilajului.

Utilaj:
Este necesară oprirea utilajului pentru schimbarea benzii.

Montaj:
Montaţi banda conform indicaţiilor fabricantului utilajului folosit.
Respectaţi normele de protecţie specifice utilajului.

Întreţinere:
Respectaţi normele de protecţie.
Funcţionarea corectă a utilajului şi siguranţa muncii sunt asigurate numai dacă întreţinerea benzilor se face conform specificaţiilor PILANA TOOLS.

Cum se face întreţinerea:

  • Respectaţi reglementările în domeniu
  • Utilizarea de către personalul neautorizat este interzisă.
  • Folosiţi echipament specific de protecţie pentru ochi, urechi şi respiraţie.
  • Nu lăsaţi utilajul în funcţiune nesupravegheat!
  • Curăţaţi regulat benzile de ferăstrău şi îndepărtaţi răşinile depuse. Prin curăţire se prelungeşte durata de viaţă a benzilor şi se economiseşte energie.

Ascuţire/întreţinere:
Ascuţirea efectuată la timp şi curăţirea benzilor sunt condiţii de bază pentru menţinerea calităţii şi respectarea normelor de siguranţă. Este esenţial ca aceste activităţi să fie efectuate numai de personalul autorizat şi instruit. Benzile se încarcă de obicei cu răşini şi deşeuri de debitare, praf, etc. Toate deşeurile afectează negativ performanţele benzii. Pentru curăţirea utilajului şi a benzii folosiţi doar obiecte sau substanţe ce nu atacă chimic sau cauzează ruginirea.

 
 


© 2006-2020 PILANA a.s.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
NQA certifications ISO 9001:2015 Topinfo CMS